Na ovoj slici se vidi kvaliteta nasipa.

Mehanička otpornost i stabilnost

Članak 9.

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do:

1. rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela
2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv
3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije
4. oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.


Dopuštena odstupanja u građenju

Članak 19.

Prilikom građenja građevine dopušteno odstupanje u odnosu na mjere određene glavnim projektom iznosi 3 % pojedinih dimenzija prostora i prostorija građevine (širina, visina, dužina), dok je u pogledu ukupnih pojedinih vanjskih mjera građevine dopušteno odstupanje do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe.

Tražimo da se izmjeri udaljenost građevine, od susjednih terena.

 

Ovdje možete vidjeti situaciju, gdje investitor s prikolicom, nasipom, pijeskom, ulazi u susjedni teren.  
Demit fasada - Nisu učvršćeni pričvrsni vijci, mrežica, već samo lijepilo,  

Šume


Sve započinje s donošenjem urbanističkog plana Općine Matulji.
Vijećnici donose odluku da tamo gdje postoje šume neće dozvoliti gradnja.

Šume se u katastarskim knjigama ponekad vode kao pašnjaci, livade, dolci i to su u velikom broju slučajeva stari podaci.
U međuvremenu su šume poprimile današnji oblik i nitko podatke o
promjeni stanja na terenu nije ažurirao.

Zar možete reći da ovo nije šuma?

Želite posjeći ovakvu šumu, kao što je to napravljeno na parcelama, koje se i iz zraka vide da su uništene?

 
Ovdje se vidi šuma, a pojedini primjerci hrasta su impozantni.  
Ovakvu šumu želite uništiti?  


Ovdje možete pročitati orginalnu verziju Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Matulji kliknite - OVDJE


Pročitajte članak 30. i shvatiti ćete da je prostorni plan kontradiktoran.
U ovom članku piše da se neće dozvoliti gradnja, a u nastavku se spominju zgrade koje su u planu.

Nadamo se da će se to ispraviti, a članak 30. to i sugerira.


 

Copyright © -
Sva prava pridržana.