KUTIJICA ZA LETKE
Svakom poduzetniku predlažemo da uz svoje predstavljanje ima i kutijice za letke. Preporučujemo Vam da ih uvedete.VIDEO

 

U kutijicu se može staviti veći broj letaka.
S prednje strane se u predviđeno ležište umetne jedan letak kojeg postavimo uspravno i i on prikazuje što se u kutijici nalazi.


 


Kutijica je konstruirana da u nju ne može ući voda (kiša).
Jedini prolaz za kišu je onaj gdje se spaja palac i kažiprst.

Punjenje letaka je jednostavno, jer sa strane postoje vratašca koja omogućavaju da se na jednostavan način umetnu letci.
Letak koji se stavlja u kutijicu mora biti formata A6 (105 mm x 148 mm). Copyright © -
Sva prava pridržana.