LOGIN
Identifikacija:

Pin:


Stranica www.navrijeme.com/skupna - Vas obavještava i informira o tome, što je skupna vožnja, kako se uključiti i što s njom dobivate. Trenutno se ne može kupiti ova uslugu, već s ovo samo demo primjeri. Tek kada se uključite i kada odredimo koju lokaciju zastupate, moći ćemo uslugu ponuditi tržištu. Predlažemo da odabarete kvart u kojem živite i to bi bila vaš teritorij kojeg biste zastupali. Radite kada hoćete i kada imate vremena.


  Ponuda
  
   
 
   4. - Skupna vožnja

Kliknite na gornju Internet stranicu i otvoriti će Vam se formular putem kojeg možete oglasiti ono što želite prodati, kupiti ili iznajmiti.
Nakon što ga ispunite, provjeriti ćemo na koji način je ispunjen, a ako je sve u redu, oglas ćemo...
Kupite uslugu

Copyright © 2008-2010
Sva prava pridržana.

 


Untitled Document