LOGIN
Identifikacija:

Pin:


Stranica www.navrijeme.com/skupna - Vas obavještava i informira o tome, što je skupna vožnja, kako se uključiti i što s njom dobivate. Trenutno se ne može kupiti ova uslugu, već s ovo samo demo primjeri. Tek kada se uključite i kada odredimo koju lokaciju zastupate, moći ćemo uslugu ponuditi tržištu. Predlažemo da odabarete kvart u kojem živite i to bi bila vaš teritorij kojeg biste zastupali. Radite kada hoćete i kada imate vremena.


  Ponuda
  
   
 
   7. Skupna vožnja

Ovu uslugu nazvali smo Skupna vožnja.
Ako imate auto i putujete sami, uzmite suputnika i smanjite troškove.

Oglasite u kojem pravcu idete, gdje Vam je prvo stajalište i oglasite, u koje vrijeme se vraćate.

Odaberite uslugu i slijedite...
Kupite uslugu

Copyright © 2008-2010
Sva prava pridržana.

 


Untitled Document