LOGIN
Identifikacija:

Pin:


Stranica www.navrijeme.com/skupna - Vas obavještava i informira o tome, što je skupna vožnja, kako se uključiti i što s njom dobivate. Trenutno se ne može kupiti ova uslugu, već s ovo samo demo primjeri. Tek kada se uključite i kada odredimo koju lokaciju zastupate, moći ćemo uslugu ponuditi tržištu. Predlažemo da odabarete kvart u kojem živite i to bi bila vaš teritorij kojeg biste zastupali. Radite kada hoćete i kada imate vremena.


  Ponuda
  
   

Copyright © 2008-2010
Sva prava pridržana.

 


Untitled Document